หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลคลองตำหรุ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
ระเบียบ/
กฏหมาย
ระเบียบ/
กฏหมาย
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบลคลองตำหรุ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
 
 
News
เทศบาลตำบลคลองตำหรุ 😊 เต็มใจให้บริการค่ะ/ครับ
 
ประวัติความเป็นมา
 
 
ประวัติหน่วยงาน
 
ประวัติที่มาของตำบล “คลองตำหรุ”
สมัยก่อนพื้นที่บริเวณนี้เป็นที่รกร้างว่างเปล่า เป็นพื้นที่ป่าแสมป่าชายเลนและเป็นเขตทะเลไปจนถึงวัดอู่ตะเภาในตำบลหนองไม้แดง ในปัจจุบัน สังเกตได้จากในตำบลหนองไม้แดงบางแห่งจะมีซากหอยถูกทิ้งไว้จำนวนมากเพราะสมัยก่อน
ชาวบ้านจะประกอบอาชีพขุดหอยขายจึงมีการทิ้งเปลือกไว้เป็นจำนวนมากเช่นกัน ซึ่งปัจจุบัน
ก็ยังพบเห็นได้อยู่ เมื่อระยะเวลาผ่านมายาวนานจึงมีการทับถมบริเวณนี้เกิดแผ่นดินที่ลุ่มลาดเอียงขึ้น แต่ด้วยลักษณะพื้นที่เป็นที่ดินเค็มน้ำทะเลท่วมถึง ต้นไม้ที่ขึ้นได้จึงมีแค่แสมกับโกงกางเท่านั้น จากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ กล่าวว่า คนคลองตำหรุกลุ่มแรกๆ
อพยพย้ายถิ่นฐานมาจาก ต.บางละมาด ในอำเภอธนบุรี ชาวบางละมาดเดิมก็ประกอบอาชีพการทำนาเกลือเมื่อย้ายมาจับจองพื้นที่ ที่คลองตำหรุจึงได้นำความชำนาญในการทำนาเกลือมาบุกเบิกทำที่นี่ด้วย
ส่วนสาเหตุที่ตั้งชื่อว่า “คลองตำหรุ” เหตุเพราะ คำว่าตำหรุ อนุมานหรือแปลได้ว่า ร่องน้ำที่มีน้ำไหลผ่านสังเกตุได้จากโฉนดที่ดินสมัยโบราณจะระบุคำว่า “ติดตำหรุสาธารณะ” คือติดร่องน้ำสาธารณะ สมัยก่อนนอกจากคนที่อพยพเข้ามาอยู่จะทำนาเกลือกันแล้วก็ยังทำไม้ด้วย อาทิ ต้นจาก โกงกาง ปลง ตะบูน เป็นต้น เวลาปลูกต้นไม้เหล่านี้ชาวบ้านจึงต้องขุดตำหรุ (ร่องน้ำ) เพื่อเอาน้ำเข้าที่มาเลี้ยงต้นไม้ที่ปลูกไว้
หลังจากนั้นต่อมา เมื่อชาวบ้านเห็นทางน้ำที่มีน้ำไหลผ่านจึงเรียกว่า “ตำหรุ”
เดิมชุมชนคลองตำหรุ ได้รับการยกฐานะเป็นสุขาภิบาลคลองตำหรุ โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 12 มกราคม 2536 ได้ขออาศัยตั้งที่ทำการสำนักงานอยู่ภายในที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี จนกระทั่งปี 2540 ได้มีการย้ายที่ทำการสำนักงานไปปฏิบัติงานชั่วคราว ณ สำนักงานชั่วคราว โดยขอใช้อาคารโกวิท ศรีสวัสดิ์อุทิศ (โรงเรียนวัดบุญญราศรี) และได้เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลคลองตำหรุ เป็นเทศบาลตำบลคลองตำหรุ ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 และต่อมาในปี 2545 ได้ก่อสร้างสำนักงานเทศบาลตำบลคลองตำหรุ บนที่ดินซึ่งบริจาคโดย ดร.เชาวน์ ศักดิ์เสมอพรหม และ ภญ.จารุวรรณ ศักดิ์เสมอพรหม จำนวน 5 ไร่ ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2547 และเทศบาลได้จัดพิธีเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลคลองตำหรุ อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2547 และใช้เป็นสำนักงานในการปฏิบัติงานราชการมาจนถึงทุกวันน
 
ตราสัญลักษณ์
 
เทศบาลตำบลคลองตำหรุ มีตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาลเป็นวงกลมมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร รูปฟันเฟือง จำนวน 12 ฟันเฟืองล้อมรอบวงกลม ภายในมีรูปนาเกลือ ก้งหันลม น้ำทะเลและดวงอาทิตย์ ด้านบนมีข้อความว่าเทศบาลตำบลคลองตำหรุ ด้านล่างมีข้อความว่าจังหวัดชลบุรี
ความหมายของตราสัญลักษณ์ เทศบาลตำบลคลองตำหรุ เป็นพื้นที่มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก มีตัวแทนที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน จำนวน 12 คน ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนในพื้นที่ ประชากรมีอาชีพทำนาเกลือซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิมของชาวตำบลคลองตำหรุ ซึ่งจัดได้ว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างหนึ่งของตำบลคลองตำหรุ และชาวบ้านตำบลคลองตำหรุเป็นผู้ที่มีจิตใจดี รักธรรมชาติ มีความร่วมมือร่วมใจ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมุ่งมั่นพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไป
 
ที่ตั้ง
 
เทศบาลตำบลคลองตำหรุ ตั้งอยู่เลขที่ 88 หมู่ 3 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 54 กิโลเมตร ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี และศาลากลางจังหวัดชลบุรี ประมาณ 9 กิโลเมตร มีพื้นที่ 6,125 ไร่ หรือ 9.8 ตารางกิโลเมตร
 
 
อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ เขตตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ทิศใต้ ติดต่อกับ เขตตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขตตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
เขตตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขต อบต.คลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
 
 
แผนที่
 
เขตตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
เขต อบต.คลองตำหรุ
อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
หมู่ 6
หมู่ 3
หมู่ 2
หมู่ 5
หมู่ 1
เขตตำบลบ้านเก่า
อำเภอพานทอง และ
เขตตำบลดอนหัวฬ่อ
อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
เขตตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
 
จำนวนประชากร
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 4,712 คน แยกเป็น
  ชาย จำนวน 2,217 คน คิดเป็นร้อยละ 47.05
  หญิง จำนวน 2,495 คน คิดเป็นร้อยละ 52.95
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 6,571 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 480.82 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
เขตการปกครอง
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
1 ชุมชนบ้านนาเกลือ 562 644 1,206 1,946
2 ชุมชนวัดบุญ 497 575 1,072 731
3,6 ชุมชนบ้านกลาง 540 579 1,119 636
5 ชุมชนบ้นบน/บ้านทองหลาง 618 697 1,315 3,258
  รวม 2,217 2,495 4,712 6,571
 
 
 
 
 
 
 
     
 
  ติดต่อ
 
  เพิ่มเติม
 
     
  เทศบาลตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี 20000
  โทรศัพท์ : 038-145-666
  โทรสาร : 038-145-682
    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลตำบลคลองตำหรุ
    จำนวนผู้เข้าชม 1,450,311 เริ่มนับ 12 ต.ค. 2565
    จัดทำโดย : NAXsolution.com
    แผนผังเว็บไซต์
     
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10