หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลคลองตำหรุ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
ระเบียบ/
กฏหมาย
ระเบียบ/
กฏหมาย
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบลคลองตำหรุ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
 
 
News
เทศบาลตำบลคลองตำหรุ 😊 เต็มใจให้บริการค่ะ/ครับ
 
โครงสร้างองค์กร
 
 
โครงสร้างเทศบาลตำบลคลองตำหรุ
 
ฝ่ายบริหาร
นายกเทศมนตรีตำบลคลองตำหรุ
 
รองนายกเทศมนตรี   รองนายกเทศมนตรี
 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี   เลขานุการนายกเทศมนตรี
ฝ่ายนิติบัญญัติ
ประธานสภาเทศบาล
 
รองประธานสภาเทศบาล
 
เลขานุการสภาเทศบาล
 
สมาชิกสภาเทศบาล
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัดเทศบาล
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
  งานตรวจสอบภายใน
 
รองปลัดเทศบาล
 
สำนักปลัดเทศบาล   กองคลัง   กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ฝ่ายอำนวยการ
  งานการเจ้าหน้าที่
  งานบริหารงานทั่วไป
  งานเลขานุการ
  งานนิติการ
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย
ฝ่ายปกครอง
  งานทะเบียนราษฎร และบัตรประจำตัวประชาชน
  งานรักษาความสงบ
 
ฝ่ายบริหารงานคลัง
  งานบริหารงานทั่วไป
  งานพัสดุและทรัพย์สิน
  งานการเงินและบัญชี
  งานสถิติการคลัง
ฝ่ายพัฒนารายได้
  งานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน
  งานพัฒนารายได้
  งานผลประโยชน์ และกิจการพาณิชย์
 
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
  งานประชาสัมพันธ์
  งานบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  งานวิเคราะห์นโยบาย และแผน
  งานงบประมาณ
 
กองการศึกษาฯ   กองสาธารณสุขฯ   กองช่าง
ฝ่ายบริหารการศึกษา
  งานบริหารการศึกษา
  งานงบประมาณ
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  งานการศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัย (ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เทศบาลตาบล
คลองตำหรุ)
  งานส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ
  งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะวัฒนธรรม
สถานศึกษา
  โรงเรียนเทศบาลคลองตำหรุ
  โรงเรียนอนุบาลคลองตำหรุ
 
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
  งานสุขาภิบาล อนามัย
สิ่งแวดล้อม
  งานวางแผนสาธารณสุข
  งานศูนย์บริการสาธารณสุข
  งานรักษาความสะอาด
  งานบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริการสาธารณสุข
  งานส่งเสริมสุขภาพ
  งานป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
  งานสัตวแพทย์
 
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
  งานวิศวกรรมโยธา
  งานสถาปัตยกรรม
  งานผังเมือง
  งานบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายการโยธา
  งานสาธารณูปโภค
  งานสวนสาธารณะ
  งานเครื่องจักรกล
  งานจัดสถานที่และ การไฟฟ้าสาธารณะ
 
กองสวัสดิการสังคม
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
  งานพัฒนาชุมชน
  งานสังคมสงเคราะห์
  งานบริหารงานทั่วไป
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
  ติดต่อ
 
  เพิ่มเติม
 
     
  เทศบาลตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี 20000
  โทรศัพท์ : 038-145-666
  โทรสาร : 038-145-682
    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลตำบลคลองตำหรุ
    จำนวนผู้เข้าชม 1,450,497 เริ่มนับ 12 ต.ค. 2565
    จัดทำโดย : NAXsolution.com
    แผนผังเว็บไซต์
     
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10