หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย

บริการประชาชน

    ยกเลิกการค้นหา  
       

แบบ ภป.1


แบบ ภ.ด.ส. 5


คำร้องทั่วไป


คำร้องคัดค้านการประเมินภาษี ภ.ด.ส.10


คำร้องขอรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคืน


หนังสือขอผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร


การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีแก้ไขรายการสัญชาติ


การแก้ไขรายการบ้านกรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน


การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2

  (1)     2      3      4